Need Advice? Call us now on:

0845 050 1958

or

Request a Call Back

Poślizgnięcie się na parkiecie w nocnym klubie – Pani S. przyznano 47,000 funtów

Pani S doznała kontuzji na skutek poślizgnięcia się na mokrej podłodze w klubie nocnym, w wyniku czego doznała złamania w kostce.

Incydent ten spowodowany był brakiem odpowiedniego oczyszczenia podłogi po rozlaniu się na nią substancji, która sprawiła obszar zagrożenia bezpieczeństwa. Niestety, pani S padła ofiarą takiego zaniedbania, w wyniku którego doznała poważnych obrażeń, powodujących długotrwałe skutki zdrowotne, co jednocześnie wpłynęło na jej codzienny tryb życia.

Pomimo faktu, że incydent miał miejsce w klubie nocnym, jego właściciele nie przyjęli odpowiedzialności za incydent.

Jak prawnicy z Farleys zajmujący się roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu obrażeń ciała mogą ci pomóc.

Pani S skorzystała z doradztwa prawnego, adwokatów od zajmujących się roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu obrażeń ciała z Farleys, którzy to pomogli jej osiągnąć znaczną ugodę, mająca na celu zrekompensowanie jej poniesionej szkody. Kiedy odpowiedzialność klubu została zakwestionowana, Farleys poświęcił sporo czasu na prowadzenie śledztwa mającego na celu szukania świadków zdarzenia, którzy mogliby zeznawać, wspierając tym samym oświadczenie pani S. Zespół zajmujący się szkodami osobowymi, opierając się na licznych raportach medycznych wykazujących powagę obrażeń doznanych w wyniku wypadku, oszacował również szkody spowodowane przez złamanie kości.

Zespół zajmujący się obrażeniami ciała z pomyślnie negocjował w sprawie, Pani S, dzięki czemu otrzymała ona pokaźną rekompensatę finansową, osiągniętą bez konieczności udziału w procesie sądów. Na koniec roszczenia odszkodowawczego zespół zajmujący się obrażeniami ciała wywalczył w imieniu Pani S sumę 47,000 funtów odszkodowania.

Aby porozmawiać z wykwalifikowanym w dziedzinie roszczeń finansowych w związku z odniesionymi obrażeniami prawnikiem, zadzwoń pod numer 0845 050 1958 bądź wyślij do nas wiadomość email.

Get in touch

Request a Call Back

Call us now on:

0845 050 1958