Request a callback

Roszczenia z tytuêu chorób przemysêowych

Określenie “choroba przemysłowa” jest używane w odniesieniu do grupy chorób wywołanych przez środowisko pracy, poprzez wdychanie lub narażenie się na działanie szkodliwych substancji chemicznych i substancji takich jak azbest, lub też przez nieprawidłowe, źle zarządzane metody pracy.

Jeśli zapadłeś na chorobę przemysłową ze względu na zaniedbania pracodawcy lub współpracowników, możesz być w stanie dochodzić odszkodowanie z tytułu choroby przemysłowej. Zespół prawników zajmujących się sprawami chorób przemysłowych Farleys może udzielić Ci jasnej, łatwej do zrozumienia porady prawnej w zakresie potencjalnych roszczeń.

Aby porozmawiać z doświadczonym prawnikiem już dziś zadzwoń pod numer 0845 050 1958 lub wypełnij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.

Częste przypadki roszczeń odszkodowawczych z tytułu chorób przemysłowych

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja choroba kwalifikuje się jako choroba zawodowa, to w takim przypadku, w celu pełnego rozpoznania, najlepiej skonsultować się z lekarzem rodzinnym Lekarz powinien być również w stanie ustalić przyczyny Twojej choroby.

W Farleys, zajmujemy się wieloma dużymi roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu choroby przemysłowej w imieniu klientów w całej Wielkiej Brytanii. Niektóre z bardziej powszechnych roszczeń odnoszą się do:

  • Zespół RSI, choroba komputerowa (choroba polegająca na ich ciągłym drżeniu)
  • Astmę zawodową i chorób układu oddechowego
  • Międzybłoniak (rodzaj nowotworu wywołany ekspozycją na azbest)
  • Choroby związane z ekspozycja na azbestem
  • Głuchota zawodowa i inne problemy słuchowe
  • Pylica – choroba zawodowa płuc wywołana przez wdychanie pyłu

Jeśli cierpisz na którykolwiek z powyższych urazów lub chorób przemysłowych, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o rekompensatę finansową. Aby to zrobić, będziesz musiał wykazać, że inna osoba, czy to kierownik, współpracownik, czy też firma jako taka, jest odpowiedzialna za rozwój Twojej choroby.

Może nie udało im się zapewnić Ci odpowiedniego sprzętu bezpieczeństwa, nie udało się przechowywać azbestu czy też innych szkodliwych materiałów w sposób prawidłowy lub może po prostu zaniedbali swoje obowiązki zapewnienia Ci właściwego szkolenia.

Składanie pomyślnego roszczenia odszkodowawczego

Prawnicy specjalizujący się w roszczeniach odszkodowawczych za choroby zawodowe zajmą się w Twoim imieniu każdym z aspektów sprawy i będą informować Cię na bieżąco o postępach w sprawie. Zrobimy wszystko, co tylko w naszej mocy abyś otrzymał należne Ci odszkodowanie, którego potrzebujesz, aby przywrócić sobie dawną jakość życia, opłacić rachunki za leczenie i potrzebnej Ci opieki oraz ponieść wszystkie inne koszty które na bieżąco ponosisz w związku z wypadkiem jakiego doznałeś.

Skontaktuj się z Farleys już dzisiaj, w celu umówienia wstępnej konsultacji i rozmowy na temat roszczeń odszkodowawczych z tytułu chorób przemysłowych, prowadzonych w myśl zasady “nie wygrasz, nie płacisz”. Zadzwoń pod numer 0845 050 1958 lub wypełnij formularz kontaktowy.

Get in touch

Request a Call Back

Call us now on:

01254 606008

What Our Clients Say

We truly value and appreciate the feedback we receive from our clients, as we look to improve the services we offer on an ongoing basis