Need Advice? Call us now on:

01254 606008

or

Request a Call Back

Roszczenia odszkodowawcze z tytuêu wypadków w supermarketach lub sklepach

Każdego dnia miliony z nas odwiedzają supermarkety, stacje paliw, sklepy czy centra handlowe. Dla większości z nas doświadczenie to jest bezbolesne i odbywa się bez incydentów. Jednak od czasu do czasu zdarzają się wypadki, w których można nabawić się drobnego urazu, ale i także poważnych obrażeń.

Przyczynami takich wypadków mogą być:

  • Produkty ułożone niewłaściwie w sposób wyrządzający szkodę
  • Uszkodzona bądź wadliwa nawierzchnia, która może doprowadzić do potknięcia i wyrządzenia sobie krzywdy.
  • Nieuprzątnięte jedzenie lub płyn rozlany na podłodze, która pozostając na niej może ostatecznie spowodować być przyczyną wypadku.

Jeśli ty lub bliska Ci osoba, doznałeś kontuzji w supermarkecie, domu towarowym, sklepie, centrum handlowym czy na stacji paliw, może być możliwym wszczęcie roszczenia odszkodowawczego. Zespół doświadczonych prawników z Farleys, zajmujących się szkodami osobistymi z chęcią omówi z Tobą twoje osobiste okoliczności i prawdopodobieństwo, że jesteś w stanie z powodzeniem bezpłatnie realizować swoje roszczenie. Aby porozmawiać z adwokatem o swoim wypadku zadzwoń pod numer 0845 050 1958 lub wyślij do nas e-mail, a my odpowiemy na państwa pytania tak szybko jak to możliwe.

Odszkodowania za urazy doznane w sklepie lub supermarkecie.

Wszyscy najemcy lokali mają obowiązek na mocy ustawy o odpowiedzialności najemcy z roku 1957, do podejmowania rozsądnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym teren posesji. Niestety, nie zawsze tak jest i w wielu sytuacjach, w których dochodzi do wypadków najemca budynku łamie przepisy bezpieczeństwa jako takie, wówczas poszkodowana strona może wnieść roszczenie odszkodowawcze wobec danej osoby, organu bądź organizacji.

Nie utrzymywanie odpowiedniego poziomu kontroli czystości, higieny, prowadzenia raportów przeprowadzonych inspekcji w rezultacie prowadzi do wypadków i stawia zarządcę budynku w sytuacji nie wypełniania swych obowiązków. Nie umieszczanie czytelnych oznaczeń w miejscach, które zostały przez zarządcę zidentyfikowane, jako potencjalne zagrożenie dla odwiedzających jego posesję ludzi postrzegane jest również, jako nie wypełnianie obowiązku zapewnienia odwiedzającym bezpieczeństwa.

Nawet jeżeli uważasz że możesz być częściowo odpowiedzialny za powstały wypadek, wciąż możesz kwalifikować się do złożenia pozwu o odszkodowanie. Jeżeli nie jesteś pewien swojej racji, niezmiernie ważnym jest to abyś zwrócił się o poradę i opinię doświadczonego adwokata.

Dzięki temu, że wniesiesz o postępowanie odszkodowawcze z tytułu doznanych obrażeń ciała w konkretnych okolicznościach zwiększasz świadomość publiczną, co w efekcie zapobiega popełniania tych samych błędów przez innych podobnych błędów. Ponadto w wyniku postępowań roszczeniowych wielu przedsiębiorców musiało poczynić zmiany na terenie swoich posesji, co zapobiegło powstawaniu kolejnych wypadków w przyszłości.

O ja wysoką rekompensatę mogę się ubiegać?

Dodatkowo do kwoty uzyskanego odszkodowania za poniesione szkody fizyczne lub psychiczne, można również odzyskać dodatkowo poniesione koszty, takie jak:

  • Utrata dochodów (z powodu niezdolności pracy).
  • Koszty wykupu recept i innych dodatkowych kosztów medycznych.
  • Fizjoterapii i kosztów z tym związanych.
  • Pomocy i opieki ( w pewnych okolicznościach, możesz wymagać dodatkowej pomocy ze strony członków rodziny np. przy wykonywaniu obowiązków domowych, robieniu zakupów, opieki nad dziećmi czy wyprowadzaniu psa)
  • Koszty związane w związku z wypadkiem, konieczność dojazdów do lekarza, szpitala, adwokata, na badania specjalistyczne oraz koszty poniesione przez inne osoby w związku z Twoim wypadkiem.
  • Wszelkie rzeczy osobiste, które mogły zostać uszkodzone podczas wypadku.
  • Cała kwota odszkodowania zostanie przekazana Tobie w całości. Nie ma żadnych ukrytych lub prawniczych kosztów, które będziesz musiał ponieść.

Rozpocznij swoje roszczenie odszkodowawcze już dziś

Farleys LLP jest działającą od dawna kancelarią radców prawnych z dedykowanym zespołem adwokatów zajmujących się szkodami osobistymi, mamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód osobistych wobec supermarketów, sklepów, domów towarowych i centrów handlowych.

Pomożemy Ci ubiegać się o odszkodowanie, na które zasługujesz i oferujemy Ci bezpłatną wstępną konsultację, podczas której będziemy oceniać okoliczności Twojego wypadku. Bogate doświadczenie naszego wyspecjalizowanego zespołu prawników zapewni jasny, rzeczowy prospekt powodzenia Twojej sprawy i najodpowiedniejszy realizacji Twojego roszczenia.

Aby wszcząć roszczenie odszkodowawcze w związku z poniesionymi szkodami w supermarkecie, centrum handlowym, stacji paliw lub innym miejscu sprzedaży detalicznej lub szukasz bezpłatnej porady wstępnej, zadzwoń do Farleys, numer 0845 050 1958 lub korzystając z naszego prostego formularza kontaktowego online wyślij do nas wiadomość e-mail.

Get in touch

Request a Call Back

Call us now on:

01254 606008

What Our Clients Say

We truly value and appreciate the feedback we receive from our clients, as we look to improve the services we offer on an ongoing basis