Request a callback

Roszczenie z powodu choroby zawodowej w Eccles Manchester – Panu X przyznano 70,000 funtów

W latach 1970 i 1980 Pan X z Eccles z Manchester pracował przez 6 lat, jako monter rur w lokalnej firmie produkcyjnej. Jego zadaniem była pomoc w konserwacji rurociągów i kotłów w instalacji grzewczej na całym ogromnym terenie, na którym zatrudnionych było około 5000 osób. W tym czasie wszystkie rury i kotły były w otulinie z azbestu, w związku z tym w celu wymiany lub naprawy rur i kotłów Pan X musiał ten azbest usunąć. Usuwanie i niszczenie otuliny tworzyło chmury azbestowego pyłu. Panu X nie zapewniono szkolenia czy też sprzętu zabezpieczeń, takich jak maski przeciwpyłowe, a więc regularnie oddychał w tym pyle przez 1 do 2 godzin w czasie wykonywania pracy. Jego ubrania również były pokryte tym pyłem.

W roku 2000, pracując jeszcze potem w kilku innych miejscach, niepowodujących ekspozycji na działanie azbestu, pan X przeszedł na emeryturę.

W 1990 r., około 10 lat po pracy w kontakcie z azbestem, pan X zaczął odczuwać problemy z klatką piersiową. Jego objawy nasilały się z biegiem czasu, prowadząc do duszności, bólu i kaszlu krwią. Przeszedł wiele badań medycznych, które nie ujawniły prawdziwej przyczyny problemów, dopóki w 2010 r., kiedy postawiono mu diagnozę śmiertelnej choroby związanej z ekspozycją na azbest.

Od roku 2010r. aż do roku 2012 sytuacja pana X znacząco pogorszała się, nawet podstawowe czynności takie jak prysznic i ubieranie się były trudne do wykonania, a chodzenie po schodach było niewykonalne. Stale potrzebował tlenu i wózka inwalidzkiego, aby się poruszać. Faktem, iż nie był on w stanie opiekować się swoją żoną, która również starzała się, powodował dodatkową frustrację u pana X. Wcześniej był bardzo sprawnym i aktywnym mężczyzną.

Jak specjaliści z Farleys pomogli w sprawie choroby zawodowej.

W Farleys rozumiemy, że ze względu na czas potrzebny do diagnozy choroby związanej z azbestem i jej agresywnego charakteru, po postawionej powodowi diagnozie jego zdrowie pogarszało się bardzo szybko. Rozumiemy też, że czas jest ważny przy rozpatrywaniu każdego z aspektów roszczenia. Nasz zespół pracuje bez wytchnienia, aby uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie, umożliwiając tym samym rodzinie spędzanie czasu razem.

W przypadku pracy dla pana X, zespół Farleys miał potrójne wyzwanie, musieli oni dowieźć, że nie był on narażony na działanie azbestu w żadnym innym czasie, jego choroba była spowodowana wystawieniem się na działanie azbestu u tego pracodawcy, oraz że pracodawca z przed 30 lat nie zapewnił wystarczającego szkolenia czy też sprzętu ochronnego.

Sytuacja skomplikowała się dla pana X jeszcze bardziej, ponieważ firma przeszła w stan likwidacji w 2012 roku, kwestionując tym samym swoją odpowiedzialność za jego chorobę. To jednak nie powstrzymało zespołu odszkodowawczego od chorób zawodowych z Farleys, który zaangażował również radcę prawnego oraz prowadził sprawę w sądzie okręgowym, w celu uzyskania odszkodowania dla pana X.

Zespół współpracował z rodziną, upewniając się, że wydatki takie jak, modyfikacje wewnątrz domu, zakup samochodu na tyle dużego, aby umożliwić mu podróż z butlą z tlenem, opieki specjalistów i członków rodziny, przyszłe koszty opieki, jak również ból i cierpienie zostało wzięte pod uwagę w roszczeniu wobec swojego byłego pracodawcy. Po otrzymaniu pozytywnego wyroku z Sądu, zespół nadal kontynuował negocjacje z determinacją dążąc do uzyskania wymaganej rekompensaty dla pana X.

Niestety, Pan X zmarł w 2012 roku. Zespół Farleys nadal wspierał jego wdowę i dzieci w uzgadnianiu porozumienia, co przyniosło rok później poskutkowało odszkodowaniem w wysokości 70,000 funtów.

Jeśli zostałeś dotknięty międzybłoniakiem lub inną chorobą zawodową i chciałbyś porozmawiać na temat roszczenia odszkodowawczego oraz skonsultować swój przypadek z adwokatem ekspertem w dziedzinie roszczeń odszkodowawczych, zadzwoń pod numer 0845 050 1958, wyślij e-mail lub odwiedź nas w jednym z naszych biur w Accrington, Blackburn, Burnley lub Manchesterze.

Get in touch

Request a Call Back

Call us now on:

01254 606008

What Our Clients Say

We truly value and appreciate the feedback we receive from our clients, as we look to improve the services we offer on an ongoing basis