Need Advice? Call us now on:

0845 050 1958

or

Request a Call Back

Policiant, który otrzymaê 25,000 odszkodowania

Farleys prowadził również, w imieniu oficera służącego w policji postępowanie odszkodowawcze z tytułu wypadku drogowego, który wydarzył się w czasie trwania jego służby i w którym poniósł on straty osobiste oraz inne szkody.

Pojazd, w którym jechał oficer policji uderzony został przez inny pojazd kierowany przez osobę zatrzymaną w późniejszym czasie przez policję. Okazało się, iż ten kierowca ten nie był ubezpieczony a roszczenie zostało zgłoszone przeciwko Biuru Ubezpieczeń Pojazdów (BIB), Stowarzyszeniu Ofiar Nieubezpieczonych Kierowców.

Oficer doznał trwałych i złożonych urazów wymagających szeregu raportów medycznych i leczenia rehabilitacyjnego. Wpłynęło to niekorzystnie na karierę zawodowa oficera, konieczne było również wszczęcie postępowania sądowego jak również polecono wyspecjalizowanemu radcy prawnemu wydanie opinii dla Klienta.

Sprawę oficera prowadzili wyspecjalizowani prawnicy z Farleys, dzięki czemu, w końcu uzyskał on odszkodowanie w wysokości 25,000 funtów.

Skontaktuj się z Farleys, zadzwoń pod numer 0333 331 4901 lub wyślij do nas e-mail.

Get in touch

Request a Call Back

Call us now on:

0845 050 1958