Need Advice? Call us now on:

0845 050 1958

or

Request a Call Back

Policiant, który otrzymaê 25,000 odszkodowania

Farleys prowadził również, w imieniu oficera służącego w policji postępowanie odszkodowawcze z tytułu wypadku drogowego, który wydarzył się w czasie trwania jego służby i w którym poniósł on straty osobiste oraz inne szkody.

Pojazd, w którym jechał oficer policji uderzony został przez inny pojazd kierowany przez osobę zatrzymaną w późniejszym czasie przez policję. Okazało się, iż ten kierowca ten nie był ubezpieczony a roszczenie zostało zgłoszone przeciwko Biuru Ubezpieczeń Pojazdów (BIB), Stowarzyszeniu Ofiar Nieubezpieczonych Kierowców.

Oficer doznał trwałych i złożonych urazów wymagających szeregu raportów medycznych i leczenia rehabilitacyjnego. Wpłynęło to niekorzystnie na karierę zawodowa oficera, konieczne było również wszczęcie postępowania sądowego jak również polecono wyspecjalizowanemu radcy prawnemu wydanie opinii dla Klienta.

Sprawę oficera prowadzili wyspecjalizowani prawnicy z Farleys, dzięki czemu, w końcu uzyskał on odszkodowanie w wysokości 25,000 funtów.

Skontaktuj się z Farleys, zadzwoń pod numer 0333 331 4901 lub wyślij do nas e-mail.

Get in touch

Request a Call Back

Call us now on:

0845 050 1958

What Our Clients Say

We truly value and appreciate the feedback we receive from our clients, as we look to improve the services we offer on an ongoing basis